Gambar-gambar Usman Awang

Kelahiran buku Biografi Usman Awang – Seorang Penyair Sebuah Rusuh karya Sasterawan Negara Prof Muhammad Hj. Salleh

Buku asal adalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2006 tetapi telah dipulangkan semula hakcipta kepada SN Prof. Muhammad Hj. Salleh. Buku tersebut telah dibuat penambahbaikkan dan diterbitkan semula. Telah mendapat tajaan percetakan daripada Kerajaan Johor Tenggara (KEJORA). Sekretariat … read more