Majlis Pelancaran Yayasan Usman Awang

Fajar menyinsing Jun sembilan belas,
Berderap kaki demi sahabatku sayang,
Tahunnya dua ribu empat belas,
Dilancarkan Yayasan Usman Awang.