Pertemuan Kawan-Kawan Usman Awang

Satu pertemuan khas telah diadakan untuk menyambung tali silaturahim kawan-kawan Usman Awang pada 15hb Februari 2014 di Dewan Bankuet, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Pertemuan begini amat unik dan memperlihatkan cetusan rancangan yang akan datang, termasuklah penubuhan Yayasan Usman Awang.

Semasa pertemuan ini, resolusi Yayasan Usman Awang telah dikeluarkan.

 • Mendapatkan kembali hak cipta semua karya Usman dan mengumpul  dana yang diperlukan untuk memelihara karya-karya beliau sebagai Warisan Nasional
 • Mencetak semula karya-karya Usman yang sudah dan belum dicetak untuk kegunaan umum, pendidikan, penyelidikkan, perpustakaan, pusat akademi pengajian tinggi, kedutaan dan pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan dan lain-lain pusat di dalam dan luar negara
 • Membuat penyelidikan dengan mencari, mengumpul dan menyenaraikan semua karya-karya Usman yang masih belum dijumpai
 • Mengumpul dana untuk membantu penulis-penulis yang memerlukan
 • Menganjurkan  aktiviti-aktiviti sastera termasuk Sayembara Penulisan Sastera dengan kerjasama pertubuhan-pertubuhan lain
 • Menganjurkan  projek-projek usahasama sastera seperti Anugerah Integrasi Nasional Usman Awang bersama pertubuhan-pertubuhan lain seperti Huazong
 • Menganjurkan pertemuan penulis-penulis pelbagai  bangsa untuk  memikirkan keperluan dan kemungkinan menubuhkan sebuah Persatuan Penulis Pelbagai Kaum dan melaksanakannya jika sesuai
 • YUA menggesa kerajaan supaya mengiktiraf penyumbang-penyumbang cemerlang dalam bidang sastera, seni, ilmu dan sebagainya yang difikirkan sesuai, sebagai Khazanah Negara, bermula dengan Usman Awang.
 • Selain itu YUA mengatur secara tersusun aktiviti dan program lain yang  difikirkan perlu dan sesuai dari masa ke semasa dengan tujuan memajukan lagi yayasan ini
 • Sebagai sanjungan terhadap jasa besar SN Usman Awang khususnya dan sokongan terhadap visi penubuhan Yayasan Usman Awang, pihak Yayasan Hai-O menyumbangkan RM 1 juta kepada Yayasan Usman Awang. Dengan sumbangan ini, pihak Yayasan Hai-O berharap legasi Usman Awang dapat memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional dapat diteruskan dan dimartabatkan melalui Yayasan Usman Awang
 • Begitu juga dengan isu-isu yang sentiasa berada dekat di hati beliau seperti pembelaan terhadap golongan yang tertindas dan terpinggir,  menegakkan kebenaran dan keadilan serta membina masyarakat yang sejahtera dan harmoni akan dapat terus dikembangkan dan disuburkan
« 1 of 2 »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *