Yayasan Usman Awang

Yayasan Logo

Logo Yayasan Usman Awang

Yayasan Usman Awang (YUA) ditubuhkan pada 15 Mei 2014 atas inisiatif sahabat-sahabat Usman Awang yang berbilang etnik dan antara yang ternama dalam dunia sastera dan persuratan.

Yayasan Usman Awang ditubuhkan untuk memperluaskan penghayatan karya-karya dan pemikiran Usman Awang – demi perpaduan dan kemanusiaan melalui sastera dan seni budaya

Antara kerja-kerja Yayasan Usman Awang termasuk:

  • Anugerah Integrasi Nasional Usman Awang
  • Penerbitan semula karya-karya Usman Awang
  • Pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan Usman Awang dan memperkayakan Pusat Sumber Usman Awang untuk rujukan orang ramai
  • Program-program sastera dan seni budaya yang mengeratkan integrasi nasional serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan